SWEDOL

Skapa ett konkurrens­kraftigt Swedol

Varumärkesstrategi Grafisk profil

... genom att identifiera och kommunicera Swedols verkliga styrkor – det som kunder och potentiella kunder vill se mer av hos Swedol.

Den nordiska butikskedjan Swedol var en oslipad diamant, med potential att attrahera många fler i sin målgrupp: proffs inom åkeri och transport, bygg och anläggning, industri och verkstad samt jord- och skogsbruk.

Solbergs modell bygger på att se varumärket och verksamheten ur flera viktiga vinklar. Kundens, leverantörernas och medarbetarnas upplevelse av Swedol var avgörande för att hitta varumärkets särskiljande styrkor. Vi arbetade redan från start tätt samman med ett utvecklingsteam hos kunden, som bidrog med värdefull kunskap och som blev varumärkets ambassadörer internt. Inför utrullningen arbetade vi med att stödja cheferna.

Resultatet av varumärkesarbetet blev en varumärkesplattform som effektivt styr kundupplevelsen i butik och online genom omprofilering av både visuella ytor och utveckling av medarbetare. Swedols butiker byggs om enligt det nya butikskonceptet och samtliga medarbetare har genomgått ett utbildningsprogram där de fått träna sig i att skapa rätt kundupplevelse – satsningar som gett organisationen mycket ny energi.

Swedols affärsmodell, vision och affärsidé har utvecklats med avstamp i varumärkesarbetet, liksom organisation, produktsortiment och logistik. Hösten 2015 öppnade Swedol till exempel sin första expressbutik, ett nytt butikskoncept som är ett direkt resultat av kundinsikterna från varumärkesarbetet.

RESULTAT

Försäljningen ökade under 2015 med 11,3 procent i befintliga butiker. Tack vara ett högre tillväxttempo och fortsatt marginaltillväxt steg aktien med 14,6 procent jämfört med index 6,6 procent.

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Cecilia Gravenfors

Cecilia Gravenfors

Business Director