Volvokoncernen

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning som en integrerad rapport

Sustainable Finance Årsredovisningar Hållbarhetsrapporter

På en övergripande nivå handlade arbetet med års- och hållbarhetsredovisningen om att, utifrån Volvokoncernens kommunikationsplattform skapa en integrerad produkt som är intressant och lättillgänglig, men också faktafylld och djuplodande.

I 2020 års rapport tog Volvokoncernen ytterligare ett steg i sin hållbarhetskommunikation genom att integrera den tidigare separata GRI-rapporten. Bolaget tydliggör i rapporten även det pågående arbetet för att uppnå den höga ambitionen om att driva välstånd genom att sträva efter transport- och infrastrukturlösningar som är 100% mer säkra, 100% fossilfria och 100% mer produktiva. Klimatfrågan har generellt fått ta större plats i rapporten. Därutöver har de sju strategiska prioriteringarna uppdaterats, verksamhetsberättelsen komprimerats och en tydligare presentation av Volvokoncernens värdekedja stått i fokus för årets rapport.

Solberg har varit en partner i framtagandet av Volvokoncernens årsredovisning sedan 1968 och medverkar i hela processen från kommunikationsstrategi, koncept och design till produktion och distribution.

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Anders Gustavsson

Anders Gustavsson

Seniorkonsult och rådgivare IR