SOLBERG ACADEMY

Certifierad utbildning i GRI Standards, 3-4 maj 2022

Solbergs certifierade utbildning i GRI Standards ger dig kunskap och inspiration för att utveckla ert hållbarhetsarbete och rapportering.

Kommande utbildningstillfällen

Under hösten 2021 kommer GRI lansera uppdaterade universella standarder som ska ersätta de nuvarande. Vi på Solberg kommer att erbjuda vår certifierade GRI-utbildning med de nya standarderna från och med nästa år, med första utbildningstillfälle den 3-4 maj.

Välkommen på GRI-utbildning

Med vår kurs utbildar du dig hos en av Sveriges ledande byråer inom strategisk kommunikation. Vi har lång erfarenhet av coachning och utbildning inom olika former av kommunikation, hållbarhet och rapportering som alltid hålls av yrkesverksamma rådgivare. GRI-utbildningen erbjuds som en distansutbildning i linje med FHM:s nuvarande rekommendationer. Om dessa ändras kommer det att finnas möjlighet att vara på plats i våra lokaler i centrala Göteborg.

Solberg ingår i GRI:s globala nätverk av Certified Training Partners vilket innebär att den som deltar i vår utbildning är säker på att få ett kvalitetssäkrat innehåll med bas i Global Reporting Initiatives eget innehåll, blandat med Solbergs goda exempel och erfarenheter från svenska bolags hållbarhetskommunikation och rapportering.    

Läs mer om utbildningens upplägg och program nedan.

Om utbildningen

Under utbildningen får du lära dig hållbarhetsredovisningens grunder enligt GRI Standards, ett av Europas mest använda ramverk för hållbarhetsrapportering. Utbildningen går igenom de grundläggande principerna, hur man tar fram en rapport enligt ramverket och viktiga byggstenar i processen.

Deltagarna lär sig att genomföra en intressentdialog, identifiera väsentliga hållbarhetsfrågor och hur hållbarhetsredovisningen stärker kommunikationen med era intressenter. Utbildningen blandar föreläsningar och teori med diskussioner, praktiska övningar och exempel. Efter avslutad utbildning får deltagarna ett certifikat utfärdat av GRI:s sekretariat i Amsterdam.

Varför GRI?

GRI Standards är ett av världens mest använda ramverk för hållbarhetsrapportering. Ramverket stärker hållbarhetsredovisningens grunder och bolagets kommunikation med intressenter. Att kommunicera ert hållbarhetsarbete bygger förtroendekapital, skapar handlingsutrymme och stärker varumärket gentemot kunder och medarbetare. 

Detta ger bättre förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart värdeskapande för samtliga intressenter. Genom att identifiera, hantera och kommunicera hållbarhetsfrågor skapas bättre förutsättningar för riskhantering och kontroll.

Lär på distans

Just nu erbjuder vi utbildningen på distans, antingen via Teams eller Zoom, som gör det möjligt för oss att blanda föreläsningar i stor grupp med arbete i mindre grupper. 

Mål

Utbildningen utvecklar deltagarnas kunskap om hållbarhetsredovisning och hållbarhetskommunikation och stärker deras förmåga att leda och delta i arbetet med hållbarhetsredovisningen. Deltagarna får en god övergripande förståelse för vad som krävs för att uppfylla GRI Standards riktlinjer och hur redovisningen kan stärka och utveckla organisationens hållbarhetsarbete och hållbarhetskommunikation.

Vem

Utbildning stärker kunskapen hos hållbarhetsansvariga och ger grundläggande kunskaper hos nya medarbetare. Den riktar sig till dig som arbetar med hållbarhet, redovisning eller kommunikation och som vill utvecklas och lära dig mer om hållbarhetsredovisning och hållbarhetskommunikation.

Program

Dag 1:  08:30–17:30

Introduktion och bakgrund
Överblick av GRI Standarder

Lunch

GRI Standarder – fördjupning
Redovisningsprocessen

Dag 2: 08:30–17:30

Väsentlighet
Hållbarhetsstyrning

Lunch

Väsentlighet – fördjupning
Sammanställa och presentera information
Bedömning av hållbarhetsredovisningar
Summering och avslutning

Datum

3-4 maj 2022

Tid

8:00-17:00

Plats

Distansutbildning (eller enligt gällande rekommendationer från FHM)

Pris

15 900 SEK (exkl. moms). I priset ingår diplom och kursmaterial.


Om kursledarna

Har du frågor om utbildningen eller din anmälan? Hör av dig till någon våra kursledare. 

Kajsa Sterner

Kajsa Sterner - Kommunikationskonsult och rådgivare hållbarhet

Kajsa har bred kompetens inom hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI Standards, FN:s Global Compact samt är certifierad av IIRC:s ramverk för integrerad rapportering <IR>. Hon har varit involverad i en rad redovisnings- och kommunikationsprojekt med fokus på hållbarhetsfrågor, intressentdialoger, väsentlighetsanalyser och gapanalyser. Kajsa är GRI-certifierad utbildare.

Sarah Callton

Sarah Callton - Seniorkonsult och rådgivare hållbarhet

Sarah är hållbarhetsrådgivare och skribent med över tio års erfarenhet av hållbarhetsrapportering i enlighet med GRI och FN:s Global Compact. Sarah lotsar våra kunder genom globala intressentdialoger, väsentlighetsanalyser med ledningsgrupper och hållbarhetsramverk. Hon skriver och projektleder varje år ett flertal hållbarhetsrapporter för kunder inom flera olika branscher. Sarah har ett stort intresse för redovisningstekniska frågor och är GRI-certifierad utbildare.