Certifierad GRI-utbildning hos Solberg

Hur hållbarhetsredovisar du?

Vi på Solberg har erbjudit utbildningar i över 20 år, och GRI-rådgivning nästan lika länge. Med vår certifierade utbildning i GRI Standards kombinerar vi vår expertis inom hållbarhetsrapportering och strategisk kommunikation för att hjälpa fler att stärka sin hållbarhetsrapportering.

Hur hållbarhetsredovisar du?

Intresset och kraven på hållbarhetsrapporteringen fortsätter att öka. Kunder, medarbetare och investerare blir alltmer intresserade av företagens hållbarhetsarbete. Trots det visar en ny undersökning från PwC att det finns betydande brister i bolagens lagstadgade hållbarhetsrapporter – och vi ser att revisorerna nu skärper sina granskningar.

”Bra föreläsare som blandade teori och praktik – mycket diskussioner!” Sara Davidsson, hållbarhetschef Midroc

Företag behöver därför säkerställa att de kan leverera en hållbarhetsrapport som lever upp till de ökade kraven och som transparent beskriver hur de mest väsentliga hållbarhetsfrågorna styrs och följs upp. För det krävs inte bara bättre rapportering utan även tydligare strukturer och processer.

GRI Standards är i det avseendet ett utmärkt ramverk. Det är ett av världens mest använda och välkända hållbarhetsramverk och det ger företagen en bra struktur för att följa upp och rapportera på sina väsentliga hållbarhetsfrågor, så att de kan leva upp till den ökande kravbilden.

Lär dig mer om ramverket och bli certifierad på vår nästa utbildning den 14-15 januari!

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Kajsa Sterner

Kajsa Sterner

Kommunikationskonsult och rådgivare hållbarhet

Är du en stjärna på hållbarhetsrapportering?

25 augusti 2021

Vi behöver bli fler i vårt Hållbarhetsteam! Solberg är en av Sveriges ledande kommunikationsbyråer. Vi söker nu en engagerad, driven och erfaren kollega som brinner för hållbarhet och kommunikation.

"Purpose is essential to everything we do"

22 juni 2021

Andrew Lytheer är Head of Communications and PR på Polestar. I samband med årets Solberg Insights berättade han om arbetet med företagets första årsrapport. Polestar har ambitionen att ligga att i framkant gällande elbilar, hållbarhet och digitalisering. Detta ska givetvis ska återspeglas i årsrapporten för att ge en tydlig bild av bolagets pågående resa och hur hållbarhetsstrategin leder bolaget framåt.