Kommunikationsutbildning – Solberg academy

Stärk bolagets riskhantering

Riskhantering är brett område och fångar olika undersöknings-, besluts- och förändringsprocesser kring risker av olika slag.

Tyvärr går många organisationer vilse och lyckas därför inte fånga de nyttor som ett effektivt riskarbete ger. Det finns ett antal bakomliggande faktorer för ett framgångsrikt riskarbete och vi går i detta webinar igenom hur man ska tänka och arbeta för att optimera resultat och stärka organisationen inför framtiden.

Kurslängd: 90 minuter över Zoom
Kostnad: 3 000 SEK (ex moms)
Datum: Hör av dig för mer information och datum.

Hör av dig!

Telefonnummret måste starta med 046

Om kursledaren

Sarah är hållbarhetsrådgivare och skribent med över tio års erfarenhet av hållbarhetsrapportering i enlighet med GRI och FN:s Global Compact. Sarah lotsar våra kunder genom globala intressentdialoger, väsentlighetsanalyser med ledningsgrupper och hållbarhetsramverk. Hon skriver och projektleder varje år ett flertal hållbarhetsrapporter för kunder inom flera olika branscher. Sarah har ett stort intresse för redovisningstekniska frågor.

Sarah Callton

Sarah Callton

Seniorkonsult och rådgivare hållbarhet