Hållbarhets­kommunikation

Hållbarhets­rådgivning

Vi hjälper er att komma framåt i ert hållbarhetsarbete och sätta upp långsiktiga mål som skapar konkurrensfördelar och synergier i företaget.

Vi identifierar, utifrån era unika förutsättningar, de hållbarhetsfrågor som skapar affärsmässiga fördelar som gör det möjligt att integrera hållbarheten i er affär och stärka ert varumärke.

Vårt koncept för strategiskt hållbarhetsarbete utgår från GRI Standards och innehåller fyra delar:

  • Nulägesanalys
  • Intressentdialog
  • Väsentlighetsanalys
  • Hållbarhetsstrategi och nyckeltal

Efter avslutat projekt hjälper vi er att kommunicera er hållbarhetsstrategi och hållbarhetsarbete, läs mer under Hållbarhetskommunikation och Hållbarhetsrapportering.

Vi kan även bistå som bollplank i ert strategi- och hållbarhetsarbete, exempelvis genom riskbedömningar, utveckling av uppförandekod och policyer och som rådgivare.

Så här har vi gjort för att hjälpa andra

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Sarah Callton

Sarah Callton

Seniorkonsult och rådgivare hållbarhet