Investor Relations

IR-strategi och IR-plan

Med en solid IR-strategi och en konkret aktivitetsplan på plats är ni bättre förberedda på att agera proaktivt och reaktivt på nya möjligheter och risker när de uppstår – vilket de oundvikligen kommer att göra. 

Det ger er bättre förutsättningar att arbeta strategiskt med IR och att bygga förtroende på kapitalmarknaden. En bra IR-strategi utgår från företagets specifika behov och förutsättningar och ser olika ut för varje bolag. Solbergs rådgivare har omfattande erfarenhet av att stötta bolag att ta fram effektiva IR-strategier och omsätta dessa i handfast IR-arbete.

Vi kan hjälpa er från ax till limpa eller med punktinsatser för att exempelvis se över befintlig strategi eller att ta fram en aktivitetsplan för det kommande IR-året. 

Så här har vi gjort för att hjälpa andra

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Anders Gustavsson

Anders Gustavsson

Seniorkonsult och rådgivare IR