Axfood

Tydligare bild av bolagets utveckling

… genom en rapport som lyfter bolagets bidrag till livskvalitet 

Axfood är ett av Sveriges ledande dagligvarubolag, där visionen är att vara ledande inom prisvärd, bra och hållbar mat. Koncernen utgörs av en företagsfamilj av olika koncept i samverkan och bolaget är noterat på Stockholmsbörsen sedan 1997. 

Under 2023 fortsatte satsningarna inom digitalisering, automation och koncernens kunderbjudande. I års- och hållbarhetsredovisningen ges läsaren en bra beskrivning av hur Axfood utvecklat sin logistikstruktur, genomfört satsningar på solceller, arbetat med utfasning av fossilt bränsle, tagit fram en strategi för biologisk mångfald och haft fokus på ekologiska och hälsosamma produkter. 

2023 var ett år som definierade bolagets starka position i en föränderlig tid, där eftertraktade koncept och erbjudanden bidrog till bolagets tillväxt och ökade marknadsandelar. Axfood och Solberg har samarbetat kring bolagets års- och hållbarhetsredovisning sedan 2021, där samarbetet innefattar projektledning, rådgivning, design och produktion. 

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Anders Gustavsson, Senior Consultant and IR Advisor på Solberg

Anders Gustavsson

Seniorkonsult och rådgivare IR