Bonnier Books

Från strukturerade processer till tydlig kommunikation

Med en modig men ödmjuk röst förankras och kommuniceras koncernens värderingar, strategi och hållbarhetsarbete till interna såväl som externa intressenter.

Bonnier Books ville få hjälp med att ta fram sin första årsöversikt för koncernen och i samband med det även vidareutveckla struktur och processer kopplat till koncernens hållbarhetsarbete. Målsättningen var att stärka Bonnier Books såväl som dotterbolagens varumärken och visa att koncernen tar ett helhetsansvar för hållbarhetsfrågorna.

Solbergs uppdrag inleddes med framtagning av ett ramverk för koncernens hållbarhetsarbete och rapportering. Ramverket innefattade ett kommunikativt koncept – “The Open Book” – med fyra fokusområden och tillhörande urval av upplysningar. Arbetet baserades på en intressentdialog och väsentlighetsanalys enligt GRI Standards som leddes av Solberg. Under hela processen har Bonnier Books dotterbolag engagerats i arbetet för att ge bred intern förankring.

Parallellt med hållbarhetsarbetet genomförde Solberg en översyn av varumärket och förnyade dess visuella uttryck. Till grund i utvecklingsarbetet och som riktning för varumärkets uttryck framåt formulerades varumärkeslöftet – Engage and enlighten for generations to come.

Resultaten syns bland annat i Bonnier Books Annual Review 2020 och 2021 där Solberg bistått med rådgivning, copy, design och produktion samt koncernens webbplats där Solberg levererat design och ny struktur.

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Maria Almström, Senior Consultant på Solberg

Maria Almström

Seniorkonsult