…för ökad tydlighet och bättre förståelse. 

Omslag till Orexo årsredovisning 2022
Uppslag i Orexo årsredovisning 2022
Sida 12 och 13 i Orexo årsredovisning 2022
Startsida på Orexos hemsida
Investerarrelationer på Orexos hemsida
Film om Amorphox

Orexo utvecklar läkemedel och digitala terapier som fyller ett viktigt behov inom det växande området psykisk ohälsa och beroendesjukdomar. Produkterna kommersialiseras av Orexo i USA och partners i hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon-produkter där Orexo säljer sin ledande produkt ZUBSOLV® för behandling av opioidberoende. 

Solberg har arbetat tillsammans med Orexo sedan 2016 med projekt inom såväl varumärke och finansiell rapportering. Dessutom har Solberg producerat Orexos webbplats – deras främsta kommunikationskanal, intranät – liksom en produktfilm och ett bildmanér för bolaget. Vi bidrar även med design och produktion av årsredovisningen. 

För årsredovisningen 2022 låg fokus på att kommunicera strategi, hållbarhet och produktbreddning i en utmanande omvärld som präglas av ökande drogmissbruk, digitalisering och ökat fokus på hållbarhet.  

RESULTAT

Orexos kommunikationsmaterial pedagogiserar deras komplexa och innovativa lösningar samt bidrar till en tydlig och rättvisande bild av bolaget. 

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Cecilia Gravenfors, Business Director på Solberg

Cecilia Gravenfors

Business Director, Partner