Om Solberg

Bli en Solbergare

Känslan när man kommer till oss på Solberg är välkomnande - oavsett om man gör det som kund eller medarbetare. Vi vill göra saker tillsammans och vi vill vara en kraft för förändring.

De som känner oss bäst – våra kunder – säger att vi är lätta att ha att göra med. De tycker att vi levererar med hög kvalitet och att vi har ordning och reda i projekten. Mycket av det hänger ihop med hur vi är mot varandra.

När vi själva beskriver vår kultur, och hur vi vill uppfattas av kunderna, så har vi landat i kärnvärdena Skärpa, Gnista, Hjärta och Mod. Dessa fyra värdeord innebär vi ställer upp för varandra och stöttar i projekten, men också att vi utmanar varandra. Det är helt enkelt roligt och stimulerande att vara en Solbergare.

Vi behöver bli fler! Just nu söker vi en strategisk designer och rutinerad projektledare men även seniora rådgivare både till vårt hållbarhetsteam och till vårt rådgivningsteam inom investor relations! Läs mer om tjänsterna under Nyheter.