Corporate branding

Employer Branding

Vad gör ditt företag intressant för nuvarande och potentiella medarbetare? Och vad efterfrågar de du vill attrahera?

Vi hittar styrkorna som gör att du behåller och attraherar medarbetare som matchar företagets kultur och affärsstrategi. Vi skapar också det kommunikativa konceptet och anpassar det för alla relevanta kontaktytor där dina nya medarbetare finns. Företag med starkt employer brand, arbetsgivarvarumärke, tenderar att ha mer engagerade och stolta medarbetare vilket i sin tur stärker affären.

Vanliga frågor om Employer Branding

Med en företagsövergripande och självinstruerande introduktionsutbildning når du alla medarbetare med samma fakta och budskap. Du underlättar också för närmaste chef, som kan fokusera på att introducera varje medarbetare till dennes specifika arbetsuppgifter.

Under arbetet med introduktionen för nyanställda hjälper vi er skapa samsyn om hur ni ska beskriva företaget eller organisationen. Det framtagna innehållet kan med fördel återanvändas på er webbplats och i andra typer av företagspresentationer.

Medarbetare som har bra chefer utvecklas och stannar. Stöd därför dina ledare. Behöver cheferna coachas och tränas för att kunna föra en vardagsdialog om affärsmålen, företagskulturen och varumärket? Behöver ni hjälp med att ta fram ett pedagogiskt material och en bra metod?

Kanske ska ni se över innehållet i medarbetarundersökningar och utvecklingssamtal. Kanske ska ni formulera nya mål för medarbetarutveckling och mäta ledarnas förmåga att nå dessa mål. Kanske ska ni förändra hur ni kommunicerar med medarbetarna. Tillsammans gör vi en analys av behoven och föreslår lösningar.

Kriser skapar oro. Medarbetarna behöver veta vad som händer, hur företaget hanterar situationen och vem som har ansvaret.  Informera alla medarbetare samtidigt. Berätta det ni vet och spekulera inte. Uppdatera löpande när ny information finns. Förse närmaste chef med svar på de frågor som medarbetarna sannolikt kommer att ställa. (Detta är det grundläggande – ett marknadsnoterat företag måste också ta hänsyn till börsregler om kurspåverkande information etc.)

Du måste agera snabbt, samtidigt som det gäller att hålla huvudet kallt. Det blir din största utmaning under krisen. Därför är det ofta bra att ta hjälp av någon med ett utifrånperspektiv – ett bollplank för kommunikationen med medarbetare och övriga intressenter.

Storytelling är din metod för att identifiera egenskaper som utmärker er företagskultur. Berättelserna tydliggör hur ni är och gör när ni är som är bäst. I berättelserna finns också de värderingar och förhållningssätt som ni kan känna igen er i.

I nästa steg prövar och övar ni förhållningssätten genom att diskutera realistiska och utmanande situationer på jobbet. Hur löser vi situationen och utvecklar verksamheten på ett sätt som stämmer med vår företagskultur? 

Vi bidrar gärna med vår metod som resulterar i konkreta handlingsplaner på individ- och teamnivå.

Vi kartlägger vad nuvarande medarbetare uppskattar, vad blivande medarbetare söker och behöver utveckla för att matcha förväntningarna. Detta ökar dina förutsättningar att skapa en bra och bestående relation från första kontakten – något som är helt avgörande för att lyckas med ditt employer branding-arbete.

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Robert Odenjung, Senior Consultant and PR and Brand Strategy Advisor på Solberg

Robert Odenjung

Seniorkonsult och rådgivare PR och varumärke