FINANSIELL RAPPORTERING

Delårsrapporter och boksluts­kommunikéer

Solberg är en av de största byråerna i Sverige inom finansiell kommunikation.

I arbetet med delårsrapporten och bokslutskommunikén har vi möjlighet att hjälpa er med att ta fram och formulera budskap, samt hålla i copy, design och projektledning. Vi kan även ta fram presentations- och roadshowmaterial som stöd när rapporten ska presenteras. Baserat på årsredovisningens format har vi för många kunder tagit fram smidiga och flexibla formatmallar för de företag som själva vill hålla i produktionen.

Vi kan göra er delårsrapportering bättre!

  • Förstår inte analytikerna er verksamhet, affärsmodell eller strategi?
  • Har ni svårt att komma igenom i mediebruset?
  • Har delårsrapporteringen blivit en börda?

Många kunder vänder sig till oss då de anser att deras budskap inte når fram och att bolaget upplevs som felvärderat. I många fall vill man även ha hjälp att effektivisera hela produktionsprocessen.

Vi erbjuder just nu ett kostnadsfritt möte för att gå igenom och ge tips för att förbättra er rapportering framåt.

Boka ett kort möte med Solberg och någon av våra IR-rådgivare för att få våra bästa tips och se hur vi har hjälpt andra bolag. Inför mötet har vi gått igenom er delårsrapportering för att kunna ge konkreta råd som gör er rapportering enklare och tydligare.

Verkar detta intressant? Boka ett möte med oss senast den 30 december. Anmäl ditt intresse här så kontaktar vi dig så fort vi kan!

Vanliga frågor

En delårsrapport är en rapport som beskriver ett företags verksamhetsutveckling, resultat och händelser under en viss tidsperiod på året. Oftast görs delårsrapporter varje kvartal (kvartalsrapportering).

Ett företag som är skyldig att upprätta koncernredovisning enligt ÅRKL eller ÅRFL ska lämna en delårsrapport. Följande bolag omfattas av kravet:

  • Börsnoterade bolag
  • Finansiella holdingbolag som huvudsakligen eller helt och hållet förvaltar andelar av ett dotterbolag som antingen är ett värdepappersföretag, kreditinstitut eller försäkringsföretag
  • Banker
  • Hypoteksinstitut
  • Kreditmarknadsföretag
  • Värdepappersbolag
  • Företag som upprättar en koncernredovisning

Kraven på innehåll varierar mellan olika företag. Detta kan till exempel bero på vilken lista företaget är noterat på. Gemensamt för alla aktiebolag är dock att delårsrapporten ska innehålla en resultaträkning, balansräkning, noter och delårsinformation (inkl. risker och osäkerhetsfaktorer) samt jämförande uppgifter för samma rapportperiod för föregående räkenskapsår.

Bokslutskommuniké och delårsrapporter/redogörelser ska offentliggöras senast inom två månader från utgången av rapporteringsperioden. Det ska framgå i delårsrapporten om en revisor genomfört en översiktlig granskning eller ej. Delårsrapporten ska lämnas in till Bolagsverket och för vissa bolag ska delårsrapporten även lämnas in till Finansinspektionen, offentliggöras och publiceras på bolagets webbplats.

I en koncern måste moderbolaget delårsrapportera. Utöver uppgifter gällande moderbolaget så måste även uppgifter för hela koncernen redovisas.

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Anders Gustavsson, Senior Consultant and IR Advisor på Solberg

Anders Gustavsson

Seniorkonsult och rådgivare IR

Relaterade nyheter