Hållbarhet

Hållbarhets­rådgivning

Vi hjälper er att komma framåt i ert hållbarhetsarbete och sätta upp långsiktiga mål som skapar konkurrensfördelar och synergier i företaget.

Utifrån era unika förutsättningar identifierar vi de hållbarhetsområden som skapar affärsmässiga fördelar och gör det möjligt att integrera hållbarhet i er affär och därmed stärka ert varumärke.

Vårt koncept för strategiskt hållbarhetsarbete utgår från ramverk och rapporteringskrav såsom GRI Standards och CSRD/ESRS och innehåller bland annat nedan delar:

  • Nulägesanalys
  • Gapanalys
  • Intressentdialog
  • Dubbel väsentlighetsanalys
  • Hållbarhetsstrategi, mål och nyckeltal

Efter avslutat projekt hjälper vi er att kommunicera er hållbarhetsstrategi och ert hållbarhetsarbete. Läs mer om detta under Hållbarhet och Hållbarhetsrapportering.

Vi kan även bistå som bollplank i ert strategi- och hållbarhetsarbete genom riskbedömningar och rådgivning samt utveckling av uppförandekod och policyer.

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Cecilia Gravenfors, Business Director på Solberg

Cecilia Gravenfors

Business Director, Partner