INVESTOR RELATIONS

Budskaps­plattform

En förutsättning för effektiv kommunikation med kapitalmarknaden är tydliga och konsekventa budskap. 

Tillsammans formulerar och tränar vi budskapen som skapar intresse för och förtydligar bilden av bolaget. Vi har lång erfarenhet av kapitalmarknaden och kan ta fram relevanta budskap till investerare och analytiker utifrån era förutsättningar.

Så här har vi gjort för att hjälpa andra

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Anders Gustavsson

Anders Gustavsson

Senior Consultant and IR Advisor

Relaterade nyheter