Public Relations

Kommunikations­strategi

Rätt analys, strategi och budskap är en förutsättning för att ni ska kunna kommunicera med era intressenter.

I kommunikationsstrategin hjälper vi er att identifiera, utveckla och kommunicera era viktiga värden. När kommunikationsstrategin är på plats tar vi tillsammans fram kommunikationsplan och fyller den med innehåll. Aktiviteterna utformas för att sprida ert budskap till de intressenter som ni vill kommunicera med. Planen uppdateras löpande efter det att aktiviteterna genomförs och utvärderas.

PR-strategi

PR handlar om den uppmärksamhet som ni förtjänar – såväl i egna kanaler som i andras. Tillsammans tar vi fram en strategi som visar hur er PR ska utformas för att ni ska nå era mål. Oavsett om det handlar om lansering av bostäder, rekrytering av studenter eller försäljning av växter hjälper vi er med kreativa PR-lösningar genom traditionell media eller mer direkta kanaler.

Sociala medier

Vi hjälper er att ta fram strategier och handlingsplaner för att förvalta ert varumärke i sociala medier. Ibland handlar det om en inledande omvärldsanalys för att inventera era och konkurrenternas kanaler, ibland om att ta fram en onlinestrategi som utvecklar er övergripande kommunikationsstrategi. Därefter kan vi om ni vill ta fram content och hantera flödet i era digitala kanaler.

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Robert Odenjung, Senior Consultant and PR and Brand Strategy Advisor på Solberg

Robert Odenjung

Seniorkonsult och rådgivare PR och varumärke