Axfood

Mer livskvalitet för alla genom prisvärd, bra och hållbar mat.

Axfood är noterat på Stockholmsbörsen sedan 1997, och visionen är att vara ledande inom prisvärd, bra och hållbar mat.

2022 präglades av stor global osäkerhet, med bland annat stigande energipriser, höjda räntor och ökad inflation.

För Axfood har det i års- och hållbarhetsredovisningen därför varit viktigt att lyfta att företaget, trots rådande osäkerheter, är ett stabilt bolag som levererar och växer.

Fokus under året har varit på integrationen av genomförda förvärv och ingångna partnerskap, att driva vidare de utvecklingsprojekt som startats inom koncernen såsom exempelvis inom logistiken, accelererade satsningar på energieffektivisering och ett utökat sortiment av hållbara och hälsosamma produkter.

Detta märks genom till exempel byggnation av nya lager och solcellsanläggningar samt fortsatta steg mot fossilfria transporter, och synliggörs i en strukturerad och transparent rapport med tydliga budskap, där hållbarhet och koncernens koncept – Mat, Miljö, Människan genomsyrar rapporten.

2022 var andra året som Axfood och Solberg samarbetade kring bolagets års- och hållbarhetsredovisning. Samarbetet innefattade projektledning, rådgivning, design och produktion.

Läs mer om vårt erbjudande inom produktion av årsredovisningar och hållbarhetsrapporter.

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Anders Gustavsson, Senior Consultant and IR Advisor på Solberg

Anders Gustavsson

Seniorkonsult och rådgivare IR