Corporate branding

Kommunikations­koncept

Ett koncept för kommunikation översätter analys och strategi till konkret kommunikation.

Vi tar fram en bärande idé som känns och som sätter avtryck – och fyller den med konkreta budskap och smarta lösningar som svarar mot målgruppens behov och motiv. Kommunikationsinsatserna tillämpar vi sedan i en kombination av de kanaler som bäst når din målgrupp, vare sig det är en annons, en kampanj i sociala medier eller som en röst i samhällsdebatten.

Vanliga frågor om kommunikationskoncept

Vem ska du kommunicera med? Vad ska du säga? Och hur når du dem? För att nå framgång i dina affärer krävs det att din kommunikation planeras på rätt sätt.

Det finns verktyg som skapar struktur i arbetet med att skapa en strategi för er kommunikation. Om ni väljer att jobba tillsammans med oss utgår vi från era förutsättningar, och anpassar verktygen till era förutsättningar.

I många fall har man samma presentation oavsett vem som sitter i publiken. Utmaningen är att formulera sig så att budskapet passar elever lika bra som kunder och potentiella anställda.

Vår viktigaste insats i arbetet med er företagspresentation är att fokusera på målgruppernas olika förutsättningar. Är någon målgrupp viktigare än andra? Vilket är det övergripande budskapet? Och hur ska företaget skildras för att de långsiktiga affärsmålen skall uppnås?

Ju tydligare affärsmål – och ju tydligare målgrupp – desto tydligare kan presentationen formuleras.

De allra flesta organisationer brukar vara allt för fokuserade på sig själva. En klassisk SWOT-analys hjälper er att ha översikt över interna styrkor och svagheter i ett klimat som påverkas av externa hot och möjligheter.

Först när du känner kunden och konkurrenterna lika bra som den egna organisationen, vet du hur du ska presentera dig och ditt företag.

Företagspresentationen ska alltid utgå från en grundlig målgruppsanalys. Utgå ifrån ditt företags starka sidor och förekom vid behov de invändningar som marknaden har emot er. Se till att kommunicera det budskap som bidrar till att uppfylla de kommande årens verksamhetsmål.

Idag finns dina kunder överallt – men ingenstans samlas alla dina kunder.

Kanalval hamnar i samma kategori som snöflingor och fingeravtryck. Det finns inte två som är exakt likadana. Vi hittar de mönster som ändå förenar din målgrupp.

Visionen är en mental bild av vart företaget är på väg och kan vara realistisk, mätbar och tidssatt. Den behöver inte leva upp till dessa krav, men det viktiga är att den är tydlig och att den är inspirerande. Visionen ska göra att medarbetarna åt vilket håll som företaget utvecklas och dessutom ska de känna sig motiverade att ta företaget i den riktningen.

Eftersom det är företagets medarbetare som ska känna sig inspirerande, är det bästa sättet att ta fram en vision genom att involvera dem. De bästa visionerna är de som är enklast och tydligast.

En framgångsrik affärsidé bygger på att ett identifierat behov på marknaden som era konkurrenter inte har lyckats tillfredsställa. Därför ska affärsidén vara unik, men den ska också vara tydlig och enkel så att medarbetarna ska kunna bidra till att utveckla företagets affär i önskad riktning.

Affärsidén behöver därför ge svar på tre frågor:

  • Vem som kan tänka sig att betala för er produkt
  • Vilken unik nytta produkten ger kunden
  • Hur ni ska tjäna pengar

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Robert Odenjung, Senior Consultant and PR and Brand Strategy Advisor på Solberg

Robert Odenjung

Seniorkonsult och rådgivare PR och varumärke