Thunderful Group

Ta fram en webbplats inför börsintroduktionen

... genom tätt samarbete och färdigutvecklade webbmoduler för börsbolag.

Startsida på thunderfulgroup.se

Thunderful Group är en grupp av företag som är verksamma inom utveckling och publicering av spel samt distribution av bland annat Nintendo-produkter, spel, speltillbehör och leksaker.

Som en del i bolagets utveckling valde ägarna att lista bolaget på Nasdaq First North december 2020. 

I slutet på IPO-processen lanserades den nya två-språkiga webbplatsen www.thunderfulgroup.com, som är utvecklad i tätt samarbete med företagsledning, rådgivare och banker.  

Webbplatsen är skapad för kapitalmarknadens behov av fortlöpande information och uppdateringar, och är baserad på prospektarbetet, den nya visuella identiteten och Solbergs långa erfarenhet av innehåll för corporate- och IPO-webbplatser.

SPECIELLT UPPSKATTADE FUNKTIONER

I Solbergs startpaket för corporate- och IR-webbplatser ingår specialutvecklade funktioner för de specifika behoven hos nyligen listade börsbolag.

Ramverket utvecklas ständigt med nya funktioner som bidrar till en effektiv produktion, vilken ofta sker löpande under IPO-processen.

Som en del i vårt erbjudande inom löpande IR-stöd hjälper vi till att uppdatera webbplatsen i samband med rapporter, pressmeddelanden och årsstämmor.

RESULTAT

En webbplats som är den huvudsakliga informationskanalen för Thunderful Groups kommunikation med sina målgrupper och intressenter.

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Fredrik Rittberger, Senior Consultant and Digital Advisor på Solberg

Fredrik Rittberger

Seniorkonsult och digital rådgivare