Har ditt företag täckning för det ni berättar?

Den syftesdrivna marknadsföringen har börjat ifrågasättas. Du kan som företag råka illa ut om du inte också lever upp till det du kommunicerar.

Har ditt företag täckning för det ni berättar?

Det amerikanska företaget State Street Corp ligger bakom statyn Fearless Girl på Wall Street i New York, du vet den tuffa bronsflickan som står framför tjuren. Företagets budskap: ”Celebrate women in leadership and encourage investment in corporations with women in top positions”. Vad de gjorde: Betalade lägre löner och bonusar till sina anställda kvinnor och svarta i ledande positioner.

State Street Corp har därför fått dyra böter och troligen avsevärd skada på sitt varumärke. Ingen gillar den som säger en sak – men gör en annan.

I Sverige har vi en grupp köpstarka men krävande konsumenter, som inte drar sig för att bojkotta ett varumärke om det visar sig att företaget inte lever upp till vissa etiska värden. Domen blir desto hårdare om ett företag utger sig för att stå för något, men visar sig inte ha täckning för det varumärket lovar. Och den som en gång bojkottat ett varumärke är inte särskilt benägen att återgå och använda sig av det i samma utsträckning som tidigare – endast 5% gör detta. Så det vill till att inte förlora dem.

Vad kan företag då göra om trenden med syftesdriven marknadsföring börjar urholkas. Instinktivt kanske man vill återgå till traditionell marknadsföring, men frågan är om det är rätt väg att gå.

För även om syftesdriven marknadsföring kanske är förverkat, kan ett syftesdrivet och hållbart företagande fortfarande vara helt rätt. Och grunden i ett sådant företagande bygger man inifrån. Att arbeta med och förankra företagets värdegrund och syfte internt bör utgöra basen för framtida kommunikation, där den interna kommunikationen är lika viktig och frekvent som den externa – och skillnaden däremellan minskar.

Bild: Anthony Quintano, CC 2.0

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Robert Odenjung

Robert Odenjung

Seniorkonsult och rådgivare PR och varumärke

Castellum om den nya EU-taxonomin

05 maj 2021

Filip Elland, hållbarhetschef för Castellum, besökte Solberg för att under ett webinar berätta mer om företagets hållbarhetsarbete utifrån de nya rapporteringskraven. Han pratade bland annat om EU-taxonomin.