Kriskommunikation

Så kommunicerade sig Resia ur rekonstruktionen

Genom strukturerad och väl genomtänkt kommunikation lyckades Resia få nio av tio borgenärer att godkänna ackordet. Under vårt webinar berättade Resias HR- och kommunikationschef Henrik Larsson hur de gjorde.

Så kommunicerade sig Resia ur rekonstruktionen

Som en direkt följd av pandemin försvann i stort sett efterfrågan på resor och möten, vilket drabbade branschen kraftigt. Resia var ett av de bolag som tvingades till stora förändringar och som inte hade något annat alternativ än att ansöka om rekonstruktion.

Sett till antalet borgenärer var den här rekonstruktionen Sveriges största genom tiderna - och Resia lyckades få mer än 90 procent att tacka ja till det förslag till ackordsuppgörelse som erbjöds kunderna. Solberg har varit stöd i den här processen när det gäller PR och kriskommunikation.

Under ett webinar berättade Resias HR- och kommunikationschef, Henrik Larsson, om hur företaget gjorde för att kommunicera sig igenom rekonstruktionen.

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Robert Odenjung

Robert Odenjung

Seniorkonsult och rådgivare PR och varumärke

"Purpose is essential to everything we do"

22 juni 2021

Andrew Lytheer är Head of Communications and PR på Polestar. I samband med årets Solberg Insights berättade han om arbetet med företagets första årsrapport. Polestar har ambitionen att ligga att i framkant gällande elbilar, hållbarhet och digitalisering. Detta ska givetvis ska återspeglas i årsrapporten för att ge en tydlig bild av bolagets pågående resa och hur hållbarhetsstrategin leder bolaget framåt.