solberg insights

"Purpose is essential to everything we do"

I en bransch som är så komplex som automotive, vill Polestar kommunicera transparent. Det är, säger Andrew Lytheer, Head of Communications and PR på företaget, en förutsättning för att agera hållbart. Och det har också präglat företagets arbete med sin första årsrapport.

"Purpose is essential to everything we do"

Under Solberg Insights berättade Andrew Lytheer om hur Purpose präglade arbetet med företagets årsrapport. Här under har vi en nyinspelning av den dragning som han genomförde - och som fördjupade sig i de tre perspektiven på årsrapportens kommunikation:

  • Looks
  • Cooks
  • Hooks

Solberg är så stolta över att ha fått vara med och producera Polestar Annual Report 2020.

Beredd på kommande lagkrav på hållbarhetsrapporten?

24 november 2022

Vi får ofta frågor om CSRD och vet att det upplevs som ganska krångligt. Vi erbjuder därför just nu en kostnadsfri genomgång av CSRD, utförd av en senior hållbarhetsrådgivare (anmäl ditt intresse senast 20 december).

Vi stärker vårt team med fem nya medarbetare

05 oktober 2022

Solberg har rekryterat fem nya medarbetare som tillsammans har kompetenser inom hållbarhet, Investor Relations, PR, varumärke, design och projektledning. Anna, Charlotte, Christian, Johanna och Matilda innebär ett starkt och värdefullt tillskott till Solbergs team.