Resia

Mer än 90 procent av borgenärerna godkände ackordet

Kriskommunikation Kommunikationsstrategi

... genom ett agerande som präglades av medkänsla och empati och som var neutralt och faktabaserat.

Covid-19:s konsekvenser var förödande för Resia och andra företag i resebranschen. Pandemin och UD:s beslut att avråda från alla icke nödvändiga resor gjorde att allt resande upphörde nästintill över en natt. Under den företagsrekonstruktion som följde fick Solberg möjlighet att stödja Resia i kommunikationen kring ackordet. 

Tillsammans med representanter för Resia genomförde Solberg ett antal workshops som mynnade ut i kommunikationsstrategi för att få Resias borgenärer att godkänna ackordsuppgörelsen. Vi identifierade de frågor som kunderna kunde tänkas ställa och tog fram budskap och frågor-och-svar-dokument som Resias säljare kunde använda i samtalen med kunder. Dessutom hjälpte vi till med den riktade skriftliga kommunikationen till alla borgenärer. 

För mer information om processen, titta gärna på vårt webinar där Resias HR- och kommunikationschef Henrik Larsson beskrev kommunikationsarbetet under rekonstruktionen. 

RESULTAT

Resultatet av Resias insatser var att 91 procent av alla borgenärer aktivt valde att godkänna ackordet. 

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Robert Odenjung

Robert Odenjung

Seniorkonsult och rådgivare PR och varumärke