Solberg Academy

Utbildningar

Solberg har lång erfarenhet av coachning och utbildning inom olika former av kommunikation, hållbarhet och rapportering. 

Anmäl dig till en av våra kurser eller hör av dig till oss för en skräddarsydd utbildning som vi skapar utifrån era specifika förutsättningar och behov.

Nu erbjuder vi alla våra utbildningar på distans, kontakta oss för mer information!

Hållbarhet

Vi har bred kompetens inom hållbarhet och håller utbildningar inom rapportering, ramverk och kommunikation.

Genom våra utbildningar hjälper vi er identifiera era väsentliga hållbarhetsfrågor, utveckla kommunikationen med era intressenter samt skapa en bättre struktur, uppföljning och utvärdering inom hållbarhetsarbetet.

Solberg is a certified GRI Training Partner 2021

Aktuellt:

Övriga utbildningar: 

  • Grundkurs i hållbarhetsrapportering
  • Agenda 2030 och de globala målen
  • TCFD: klimatrisker och scenarioanalyser
  • FN:s Global Compact och Communication on Progress

PR och Varumärke

Solbergs budskaps- och medieträningar genomförs av erfarna rådgivare med bakgrund på redaktionerna på nyhetstidningar, etermedia och affärspress.

Våra coacher utgår alltid från ert varumärke. Utvärderingarna visar att deltagarna är mycket nöjda med de verktyg de får för att planera och formulera budskap – och att de i mycket hög grad känner att träningen gör dem bättre på att möta media.

Aktuellt:  

Övriga utbildningar: 

  • Medieträning 
  • Budskapsträning 
  • Övning i kriskommunikation 
  • Presentationsteknik

Investor Relations

Vi arbetar dagligen med rådgivning och strategiskt IR arbete hos våra kunder och tar ofta fram interna företagsanpassade utbildningar när det efterfrågas.

Genom våra utbildningar lär du dig hur de olika aktörerna på kapitalmarknaderna tänker och hur du bäst skapar effektiva kommunikationsrutiner som tillgodoser deras behov.

Utbildningar:

  • Hur fungerar kapitalmarknaden och affärsmedia
  • Livet som börsnoterat företag

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Cecilia Gravenfors

Cecilia Gravenfors

Business Director

Aktuellt