Vårt erbjudande

Varumärkesutveckling

Ett starkt varumärke är laddat med förtroendekapital som ger konkurrensfördelar. Vi hjälper dig att utveckla företagets eller organisationens varumärke, från analys till aktivering.

Vad är egentligen utmaningen och var finns varumärkets potential? Tillsammans ringar vi in vad vi kan göra för att stärka varumärket, steg för steg.

Du bygger ditt företags varumärke genom alla de aktiviteter och kommunikationsinsatser som ni genomför – men varumärket formas av hur era intressenter uppfattar er. Varumärkesutveckling handlar därför om att på ett strategiskt sätt vårda bilden av företaget.

Ofta inleds arbetet med att utveckla varumärket med en analys av vilka ni är. Genom en gap-analys studerar vi vilka ni vill vara (profil), vilka ni faktisk är (identitet) och vilka ni uppfattas vara (image). Profilen definieras i era formella dokument, medan identiteten formas av hur era medarbetare agerar och kommunicerar. För att fånga er image, måste vi fråga kunder och andra intressenter hur de uppfattar er. En undersökning som visar vad kunderna verkligen tycker om er är ofta en ögonöppnare som ger arbetet med att utveckla varumärket och erbjudandet en knuff i rätt riktning.

Gap-analysen ger svar på frågan var ni befinner er och kompletteras med en konkurrentanalys, som tillsammans kan ge er en färdriktning genom en identifierad önskad position. Verktygen för att nå den önskade positionen samlas i varumärkesstrategin och utvecklas i kompletterande dokument som grafisk profil och visuell identitet, samt i utformningen av till exempel kommunikationskoncept och ert arbete med employer branding.

Våra tjänster inom varumärkesutveckling

Så här har vi gjort för att hjälpa andra